โปรแกรมคลอด – สมิติเวช สุขุมวิท โปรแกรมคลอด – สมิติเวช สุขุมวิท

โปรแกรมคลอด – สมิติเวช สุขุมวิท

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมคลอด – สมิติเวช สุขุมวิท

โปรแกรมคลอดแบบ Platinum start vote
โปรแกรม ราคาโปรโมชั่น
(บาท)
โปรแกรมคลอด และหลังคลอด Platinum- ผ่าตัดคลอด รายละเอียดเพิ่มเติม 119,000
โปรแกรมคลอด และหลังคลอด Platinum- คลอดธรรมชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม 89,900
โปรแกรมคลอดแบบ Exclusive start vote
โปรแกรมคลอด และหลังคลอด Elite start vote

หมายเหตุ:

  • โรงพยาบาลจะทำให้ยกเว้นที่จะดำเนินการผ่าตัดการผ่าตัดคลอดในช่วง 21:00 -07:00 น. ตามคำขอของผู้ป่วย (ในกรณีที่มีการส่งมอบเวลาดังกล่าว)
  • แพคเกจนี้สามารถนำมาใช้ร่วมกับ บริษัท ประกันสุขภาพ แต่ผู้ป่วยจะต้องติดต่อกับ บริษัท ประกันภัยหรือตัวแทนประกันด้วยตัวเอง
  • แพคเกจนี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีการลงทะเบียนสำหรับแพคเกจนี้ก่อนเข้ารับบริการ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ หรือส่วนลดอื่นๆได้
  • เมื่อซื้อแพคเกจนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแพคเกจอื่น ยกตัวอย่างเช่น Gold package ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น Platinum package เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าว ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
  • สามารถใช้บริการได้เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เท่านั้น

ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น        


สามารถผ่อนนาน 4-10 เดือน [ดอกเบี้ย 0%]ตามเงื่อนไขบัตรเครดิตของธนาคาร
รับบริการได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 1 อาคาร 2 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมาย คลิกที่นี่