โปรแกรมตรวจสุขภาพ - สมิติเวช สุขุมวิท โปรแกรมตรวจสุขภาพ - สมิติเวช สุขุมวิท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ - สมิติเวช สุขุมวิท

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ - สมิติเวช สุขุมวิท

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565 สามารถใช้ได้ถึง 31 มกราคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี - สำหรับสุภาพบุรุษ และ สุภาพสตรี start vote
โปรแกรม ราคาออนไลน์
(บาท)
ราคาโปรโมชั่น
(บาท)
2,700 3,900
5,600
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี - สำหรับสุภาพสตรี start vote
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี - สำหรับสุภาพบุรุษ start vote
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ก่อนมีบุตร) start vote
โปรแกรม HEALTH RACE start vote
อิ่มกาย - โปรแกรมดูแลเรื่องการออกกำลังกายแบบเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและเพิ่มกล้ามเนื้อ start vote
อิ่มนอน - โปรแกรมดูแลเรื่องสุขภาพการนอนหลับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับจากปัจจัยต่างๆ start vote

หมายเหตุ:

  • รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลฯ ผู้ป่วยนอก
  • *ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ ผู้ป่วยนอก
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 มกราคม 2566
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • สามารถรับบริการที่โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท เท่านั้น