โปรแกรมตรวจสุขภาพ - สมิติเวช สุขุมวิท โปรแกรมตรวจสุขภาพ - สมิติเวช สุขุมวิท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ - สมิติเวช สุขุมวิท

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ - สมิติเวช สุขุมวิท

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี - สำหรับสุภาพบุรุษ และ สุภาพสตรี start vote
โปรแกรม ราคาออนไลน์
(บาท)
ราคาโปรโมชั่น
(บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป ชาย หรือหญิง (Basic Check-up) รายละเอียดเพิ่มเติม | ซื้อโปรแกรม 3,500 4,500
7,500
โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับสุภาพสตรี (BASIC CHECK-UP) รายละเอียดเพิ่มเติม | ซื้อโปรแกรม 5,500 6,500
9,500
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี - สำหรับสุภาพสตรี start vote
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี - สำหรับสุภาพบุรุษ start vote
ตรวจสุขภาพลึกระดับยีนเพื่อสุขภาพดีแบบยั่งยืน start vote
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ก่อนมีบุตร) start vote
โปรแกรม HEALTH RACE start vote
อิ่มกาย - โปรแกรมดูแลเรื่องการออกกำลังกายแบบเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและเพิ่มกล้ามเนื้อ start vote

หมายเหตุ:

  • รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลฯ ผู้ป่วยนอก
  • สามารถซื้อราคานี้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2567
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • สามารถรับบริการที่โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท เท่านั้น