ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. เยาวนิตย์ ศรีวะโร image of พญ. เยาวนิตย์ ศรีวะโร
พญ. เยาวนิตย์ ศรีวะโร
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ความชำนาญเฉพาะด้าน
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  • โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ทำอาหาร
ทำอาหาร
เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์

การศึกษา

2016

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

2016

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

2015

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย

2010

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  , ไทย

2000

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2543

ประกาศนียบัตร

-

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์

-

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล