ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. วิเชียร จิระบุญศรี image of นพ. วิเชียร จิระบุญศรี
นพ. วิเชียร จิระบุญศรี
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาโรคของการบาดเจ็บทางกีฬา
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, ศัลยกรรมกระดูกและขัอ, ผ่าตัดข้อไหล่ผ่านกล้อง, เวชศาสตร์การกีฬา
  • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
  • ศัลยกรรมกระดูกและขัอ
  • ผ่าตัดข้อไหล่ผ่านกล้อง
  • เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
ภาษา
flag-จีนแต้จิ่ว จีนแต้จิ่ว
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2007

Certficate of Clinal guest fellow of Sport Medicine, Department of Orthopaedic Sport Medicine. Technical University of Munich. , Germany

2000

Certificate of AO Fellowship, Arthroplasty and Degenerative Spine Surgery. Orthopaedic University Department, Felix Plater Spital. , Switzerland.

1997

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปี พ.ศ.2540 , -

1991

Medical Degree, Lyceum Northwestern, FQD Medical Foundation College of Medicine, Dagupan City, Phili , -

ประกาศนียบัตร

-

Fellowship of Sports Medicine, Murich, Germany, 2007.

-

Fellowship of Spine and Arthoplasty, Felix Platter Spital, Basel, Switzerland.

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. วิเชียร จิระบุญศรี

ดูทั้งหมด