ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. อุษณี เสริมดำรงศักดิ์ image of พญ. อุษณี เสริมดำรงศักดิ์
พญ. อุษณี เสริมดำรงศักดิ์
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาวิสัญญีวิทยา
  • สาขาวิสัญญีวิทยา
  • อนุสาขาการระงับปวด
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

1993

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา เมื่อปีพ.ศ. 2536 , -

1990

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2533 , -