ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of ผศ.พญ. ทัศนีย์ สุขปราณี image of ผศ.พญ. ทัศนีย์ สุขปราณี
ผศ.พญ. ทัศนีย์ สุขปราณี
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2004

หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ปี พ.ศ.2547 , -

1987

Research Fellow in Infectious Disease, Creighton University, OMAHA Nebraska, USA.1987-1989. , -

1982

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี พ.ศ.2525 , -

1978

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2521 , -

-

Certificate of Attendance in the 25th International Congress of Pediatrics, Athens, Greek, August 20 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล