ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ.ภก. สุรสฤษดิ์ ขาวละออ image of นพ.ภก. สุรสฤษดิ์ ขาวละออ
นพ.ภก. สุรสฤษดิ์ ขาวละออ
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ความชำนาญเฉพาะด้าน
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  • โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2011

ปริญญาโท สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2554 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ประเทศไทย

2011

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ประเทศไทย

2003

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2546 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , ประเทศไทย

1997

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2540 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ประเทศไทย

1990

เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัยมหิดล  , ประเทศไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ.ภก. สุรสฤษดิ์ ขาวละออ

ดูทั้งหมด