ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. สุรเมศวร์ ศิริจารุวงศ์ image of นพ. สุรเมศวร์ ศิริจารุวงศ์
นพ. สุรเมศวร์ ศิริจารุวงศ์
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญเฉพาะด้าน
แพทย์ทางเลือกแผนจีน, เวชศาสตร์การกีฬา
  • แพทย์ทางเลือกแผนจีน
  • เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2018

ประกาศนียบัตรหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบก, ปี พ.ศ. 2557 , -

2017

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย , -

2012

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา ปี พ.ศ.2555 , -

2006

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2549 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. สุรเมศวร์ ศิริจารุวงศ์

ดูทั้งหมด