ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. สุรเชษฐ์ อภินิลบงกช image of นพ. สุรเชษฐ์ อภินิลบงกช
นพ. สุรเชษฐ์ อภินิลบงกช
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2004

Certificate in Obstetrics and Gynecology Ultrasonography, Chiang Mai University, (2004) , -

1999

Attended course of ultrasound, prenatal diagnosis, Herlev Hospital Denmark, 1999 , -

1996

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปีที่จบการศึกษา , -

1991

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2534 , -

-

Certificate in workshop Laparoscopy, Hysteroscopy, Ramathibodi Hospital , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. สุรเชษฐ์ อภินิลบงกช

ดูทั้งหมด