ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ศุภชัย นิลดำ image of นพ. ศุภชัย นิลดำ
นพ. ศุภชัย นิลดำ
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2010

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา ปี 2553 , -

2005

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2547 , -

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. ศุภชัย นิลดำ

ดูทั้งหมด