ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of ผศ.พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล image of ผศ.พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
ผศ.พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ความชำนาญเฉพาะด้าน
โรคสมองเสื่อม
  • โรคสมองเสื่อม
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2013

ประกาศนียบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล , ไทย

2012

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ , ไทย

2006

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549

ประกาศนียบัตร

-

อายุรศาสตร์โรงพยาบาล

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by ผศ.พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล

ดูทั้งหมด