ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์ image of นพ. สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์
นพ. สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญเฉพาะด้าน
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2008

Certificate in Advanced Gynecologic Endoscopic Surgery, GSES. Justus Liebig University , Germany

2005

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ไทย

1999

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2542

1999

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , ไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์

ดูทั้งหมด