ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ภูชัย พิทักษ์กิจนุกูร image of นพ. ภูชัย พิทักษ์กิจนุกูร
นพ. ภูชัย พิทักษ์กิจนุกูร
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ความชำนาญเฉพาะด้าน
เนื้องอกในลูกตาและบริเวณรอบลูกตา
  • เนื้องอกในลูกตาและบริเวณรอบลูกตา
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

การศึกษา

2013

Certificate of Participation the 17th ECCO -38th ESMO-32nd ESTRO European Cancer, September, 2013, A , -

2012

Certificate of Attendance The Asian Oncology Summit 2012, Suntec Singapore, Singapore, April, 2012. , -

2001

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุศาสตร์มะเร็งวิทยา ปี พ.ศ.2544 , -

1998

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ.2541 , -

1993

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2536 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. ภูชัย พิทักษ์กิจนุกูร

ดูทั้งหมด