ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of ผศ.นพ. พงษ์ธร วิโรจน์ชัยวงษ์ image of ผศ.นพ. พงษ์ธร วิโรจน์ชัยวงษ์
ผศ.นพ. พงษ์ธร วิโรจน์ชัยวงษ์
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

ฟิตเนส
ฟิตเนส

การศึกษา

2006

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ปี พ.ศ. 2549 , -

1990

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปี พ.ศ. 2533 , -

1984

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2527 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by ผศ.นพ. พงษ์ธร วิโรจน์ชัยวงษ์

ดูทั้งหมด