ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. พิสิษฐ์ สุภัคธนสิริ image of นพ. พิสิษฐ์ สุภัคธนสิริ
นพ. พิสิษฐ์ สุภัคธนสิริ
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ความชำนาญเฉพาะด้าน
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  • โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2005

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2548 , -

2005

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก ปี พ.ศ.2548 , -

2003

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2546 , -

1997

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2540 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล