ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. พิศิษฐ์ ด่านไทยนำ image of นพ. พิศิษฐ์ ด่านไทยนำ
นพ. พิศิษฐ์ ด่านไทยนำ
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

   
ฟื้นฟูปอด เราต้องรอดหลังโควิด-19 | What the Health เมาท์ (สุขภาพ) กับหมอ EP.12    

การศึกษา

2008

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ปีที่จบการศึกษา 2551 , ไทย

2006

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2549 , ไทย

2000

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2543 , ไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล