ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ภัทรภณ อติเมธิน image of นพ. ภัทรภณ อติเมธิน
นพ. ภัทรภณ อติเมธิน
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2012

Certificate in Kinesio Taping Course (KT3), Kinesio Taping Association, USA, 2012. , -

2011

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2554 , -

2009

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2552 , -

2007

Research Fellowship, Spaulding National Running Center, Harvard Medical School, Cambridge, USA., 20 , -

2007

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2550 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. ภัทรภณ อติเมธิน

ดูทั้งหมด