ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ภัทร อำนาจตระกูล image of นพ. ภัทร อำนาจตระกูล
นพ. ภัทร อำนาจตระกูล
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง, ศัลยกรรมอุบัติเหตุ การบาดเจ็บทางกระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
  • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ การบาดเจ็บทางกระดูกและข้อ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2012

Certificate of Attendance for Full –endoscopic Spine Surgery. St.AnnaHospital Herne, Germany. , Germany

2012

Certificate Spine Fellowship in the Schoen Klinik Munich Harlaching Spine Center. Munich, Germany, , Germany

2008

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา , ไทย

2001

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. ภัทร อำนาจตระกูล

ดูทั้งหมด