ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of เรืออากาศเอกหญิง พญ. ภัทรพร ภู่ทอง image of เรืออากาศเอกหญิง พญ. ภัทรพร ภู่ทอง
เรืออากาศเอกหญิง พญ. ภัทรพร ภู่ทอง
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ทำอาหาร
ทำอาหาร
เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์

การศึกษา

2002

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ. 2545 , -

2000

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2543 , -

1995

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปี พ.ศ. 2538 , -

1988

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2531 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by เรืออากาศเอกหญิง พญ. ภัทรพร ภู่ทอง

ดูทั้งหมด