ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์ image of พญ. พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์
พญ. พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

 
นอนเยอะ... เหมือนไม่ได้นอน | What the Health เมาท์ (สุขภาพ) กับหมอ EP.35   เลือกกินไขมันดี...ลดพุงได้ โดย พญ.พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์ | กินดีอยู่เป็น

 

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
วิ่ง
วิ่ง
ทำอาหาร
ทำอาหาร

การศึกษา

2016

American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), American Academy of Anti-Aging Medi , -

2007

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2550 , -

2003

อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ,

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์

ดูทั้งหมด