ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. พัฒศรี เชื้อพูล image of พญ. พัฒศรี เชื้อพูล
พญ. พัฒศรี เชื้อพูล
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะด้าน
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, อายุรศาสตร์ชลอวัย และฟื้นฟู
  • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • อายุรศาสตร์ชลอวัย และฟื้นฟู
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

   
อารมณ์ร้าย หรือปัญหาฮอร์โมน | What the Health เมาท์ (สุขภาพ) กับหมอ EP.31    

 

การศึกษา

2015

Certificate of Attendance on Injectable Nutrient Therapy. Australasian College of Medical Nutrition, Australia. , ออสเตเรีย

2014

Certificate of Anti-aging Sport and Wellness Medicine Course, Faculty of Anti-aging Medicine. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย

2011

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 2 สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทยและกองการแพทย์ทางเลือก , ไทย

2007

American Board of Anti-Aging Medicine. , สหรัฐอเมริกา

2006

Certificate of Post- University Education in Anti-aging Medicine Therapeutics by World Society of An University Education in Antiaging Medicine Therapeutics by World Society of Antiaging Medicine. , ฝรั่งเศส

2004

Certificate of Attendance The 3rd Asia Pacific Conference and Exhibition on Anti-aging Medicine. ,

2003

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546

2003

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. พัฒศรี เชื้อพูล

ดูทั้งหมด