ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์ image of นพ. ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์
นพ. ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2016

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , -

1992

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ปี พ.ศ. 2535 , -

1989

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2532 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์

ดูทั้งหมด