ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. นันทกรณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา image of พญ. นันทกรณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
พญ. นันทกรณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ความชำนาญเฉพาะด้าน
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
  • พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
วิ่ง
วิ่ง
ฟิตเนส
ฟิตเนส
ทำอาหาร
ทำอาหาร

การศึกษา

2008

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2547 , -

2004

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2547 , -

1998

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2541 , -

-

Master of Science in Developmental Cognitive Neuroscience, St.Mary's College, Un , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. นันทกรณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา

ดูทั้งหมด