ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. มานน สถิโรภาส image of นพ. มานน สถิโรภาส
นพ. มานน สถิโรภาส
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ความชำนาญเฉพาะด้าน
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, โรคผิวหนัง
  • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • โรคผิวหนัง
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2017

Certificate of Dermoscopy, Skin Cancer College Skin Cancer College, Australia ,

2015

ประกาศนียบัตรอบรมทางด้านการผ่าตัดผิวหนังและเลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,

2015

วุฒิบัตรแพทย์ปฏิบัติการคลินิกตจวิทยา (Clinical Fellowship in Dermatology) หลักสูตร 2 ปี สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , -

2013

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , -

2012

ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์ รพ. นพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , -

2010

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , -

2004

American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine. Chicago, Illinois. ,

ประกาศนียบัตร

-

ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์

-

ตจวิทยา (Clinical Fellowship) สถาบันโรคผิวหนัง

-

Fellowship in Cutaneous and Laser Surgery, Institute of Dermatology Thailand

-

Certificate of Dermoscopy, Skin Cancer College, Australia, March 2017.

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. มานน สถิโรภาส

ดูทั้งหมด