ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. โกวิทย์ นพพร image of นพ. โกวิทย์ นพพร
นพ. โกวิทย์ นพพร
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาจิตเวชศาสตร์
  • สาขาจิตเวชศาสตร์
ภาษา
ภาษา
flag-จีน จีน
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

1976

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ , -

1976

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. โกวิทย์ นพพร

ดูทั้งหมด