ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. กานต์ชนา อัศวธิตานนท์ image of พญ. กานต์ชนา อัศวธิตานนท์
พญ. กานต์ชนา อัศวธิตานนท์
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะด้าน
โรคหลอดเลือด
  • โรคหลอดเลือด
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ฟิตเนส
ฟิตเนส
เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์

การศึกษา

2008

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551

ประกาศนียบัตร

-

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. กานต์ชนา อัศวธิตานนท์

ดูทั้งหมด