ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. จิตรา ตันติวัฒนเสถียร image of พญ. จิตรา ตันติวัฒนเสถียร
พญ. จิตรา ตันติวัฒนเสถียร
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ

การศึกษา

2012

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม , -

2005

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวขาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา , -

2003

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2546 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. จิตรา ตันติวัฒนเสถียร

ดูทั้งหมด