ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. จิตแข เทพชาตรี image of พญ. จิตแข เทพชาตรี
พญ. จิตแข เทพชาตรี
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะด้าน
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, โรคผิวหนัง
  • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • โรคผิวหนัง
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

 
หาวบ่อย เสี่ยงป่วย | What the Health เมาท์ (สุขภาพ) กับหมอ EP.38   สุขภาพดีรับปีใหม่ | S Live By Samitivej Ep.10
     
 
Long Covid | What the Health เมาท์ (สุขภาพ) กับหมอ EP.34   เปิดวาร์ปสาย PARTY สไตล์ Healthy ฉบับ 2022 | What the Health เมาท์ (สุขภาพ) กับหมอ EP.24
     
 
แนะนำไขมันทรานส์สำหรับสายหวาน | S Live By Samitivej Ep.08    หุ่นปังแม้นยัง WFM | What the Health เมาท์ (สุขภาพ) กับหมอ EP.3
     
 
ภารกิจที่ 1 : Take More Fiber! | New Year’s Resolutions   ภารกิจที่ 2 : Earlier to Bed! | New Year’s Resolutions
     
 
ภารกิจที่ 3 : Reduce Salty Food! | New Year’s Resolutions   ภารกิจที่ 4 : Eat more GOODNESS! | New Year’s Resolutions
     
 
ภารกิจที่ 5 : Reduce Stress! | New Year’s Resolutions   ภารกิจที่ 6 : Reduce Your Waist Size! | New Year’s Resolutions

การศึกษา

2013

The American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, American Academy of Anti-Aging Medicine. ChicagoIllinois, USA. , สหรัฐอเมริกา

2007

Certificate of Post-University Education in Anti-Aging Medicine, Therapeutics-Theoretical, WOSAAM Wo ParisFranc. , ฝรั่งเศส

2005

Certificate Fellowship in Cosmetic and Dermatology, Greater Miami Skin and Laser Center. Mount Sanai Medical Center, Miami, USA. , สหรัฐอเมริกา

2005

Certificate Gest Program Observership, University of Miami. Miller School of Medicine, USA. , สหรัฐอเมริกา

2005

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย

2002

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. จิตแข เทพชาตรี

ดูทั้งหมด