ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. ชนัญญา ศรีหะวรรณ์ image of พญ. ชนัญญา ศรีหะวรรณ์
พญ. ชนัญญา ศรีหะวรรณ์
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
ฟิตเนส
ฟิตเนส

การศึกษา

2016

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (American Board) Advocate Illinois Masonic Medicine Center, Chicago, IL. , สหรัฐอเมริกา

2016

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาโรคติดเชื้อ (American Board) University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, TX. , สหรัฐอเมริกา

2010

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , ไทย

2008

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2551

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. ชนัญญา ศรีหะวรรณ์

ดูทั้งหมด