ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. บัณฑิตา บำรุงเชาว์เกษม image of พญ. บัณฑิตา บำรุงเชาว์เกษม
พญ. บัณฑิตา บำรุงเชาว์เกษม
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ความชำนาญเฉพาะด้าน
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก
  • โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ทำอาหาร
ทำอาหาร
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้

การศึกษา

2016

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิพชแพ้และภูมิคุ้มกั คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

2014

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

2008

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. บัณฑิตา บำรุงเชาว์เกษม

ดูทั้งหมด