แชร์ข้อความนี้

ศูนย์สุขภาพสตรี

สุขุมวิท วิง ( อาคาร2) ชั้น 1
ทุกวัน 07.00-22.00 น.
66 (0) 2022-2555-6
info@samitivej.co.th

โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพ เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพสตรีที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย ทุกขั้นตอนการบริการ บุคลากร และเครื่องมือในศูนย์สุขภาพสตรีของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลสูงสุด โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมให้บริการทุกด้านในเรื่องสุขภาพสตรี ตั้งแต่การให้บริการด้านสูตินรีเวช เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนสำหรับการคลอด ศูนย์ดูแลการตั้งครรภ์ของเรา ให้บริการครอบคลุมเรื่องการตั้งครรภ์แบบครบวงจร รวมถึงการกำหนดวิธีการคลอดว่าวิธีไหนระหว่างการผ่าคลอดหรือคลอดแบบธรรมชาติจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทารกและมารดา นอกจากนี้เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการคลอดโดยเฉพาะ เช่น อ่างอาบน้ำสำหรับการคลอดในน้ำแบบธรรมชาติ

WomensHealth-center

ที่โรงพยาบาลสมิติเวช เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุด รวมทั้งข้อมูลทางการแพทย์ การดูแลรักษา และบริการที่ทันสมัยที่สุดมาสู่ผู้ป่วยทุกท่าน ศูนย์สุขภาพสตรีแบบครบวงจรของเราให้ดูแลในเรื่องสุขภาพสตรีในทุก ๆ ด้าน รวมถึงภาวะเจริญพันธุ์และปัญหาต่าง ๆ ของสตรี เช่น ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในสตรี และภาวะผิดปกติในการขับถ่าย นับตั้งแต่วัยแรกรุ่น สู่วัยเจริญพันธุ์ และเข้าสู่วัยทอง เราคำนึงถึงการให้บริการทางด้านสุขภาพสตรีด้วยความเอาใจใส่มาโดยตลอด

ความต้องการเป็นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับภาวะตั้งครรภ์ การวางแผนการคลอด และการมีสุขภาพที่ดีโดยภาพรวมเป็นเรื่องสำคัญที่เราตระหนักด้วยความเอาใจใส่ ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และความเข้าใจ ทีมแพทย์ของเราที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ พร้อมมอบบริการที่ได้มาตรฐานการดูแลชั้นเลิศให้แก่สตรีเหล่านั้น เรามีความภาคภูมิใจในบริการต่าง ๆ ของเรา รวมทั้งข้อมูลในฐานะ “โรงพยาบาลที่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อทารก” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างประเทศนับพันคนต่างก็วางใจและเลือกใช้บริการด้านการดูแลสุขภาพกับโรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพ

การบริการ

 • เทคนิคป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
 • การผ่าตัดแบบไม่เจ็บ
 • การส่องกล้อง
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง
 • เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก
 • นรีเวชวิทยา
 • มะเร็งนรีเวช
 • สูตินารีศาสตร์
 • การฝากครรภ์
 • การคลอดบุตร
 • การดูแลหลังคลอด
 • ชั้นเรียนสำหรับการฝากครรภ์
 • นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
 • การประเมินระบบทางเดินปัสสาวะ
 • อาการไอจามปัสสาวะเล็ด
 • ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
 • ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
 • การตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก
  • การย้ายตัวอ่อน (ภายในวันเดียว)
  • การเก็บน้ำเชื้อ (ภายในวันเดียว)

ตารางอบรมครรภ์

โปรแกรมคลอด

ภาพบรรยากาศห้องคลอด สมิติเวช สุขุมวิท

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 

ชั้น 4
ทุกวัน 08.00-17.00 น.
66 (0) 2378-9129-30
info.srinakarin@samitivej.co.th

โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพ เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพสตรีที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย ทุกขั้นตอนการบริการ บุคลากร และเครื่องมือในศูนย์สุขภาพสตรีของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลสูงสุด โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมให้บริการทุกด้านในเรื่องสุขภาพสตรี ตั้งแต่การให้บริการด้านสูตินรีเวช เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนสำหรับการคลอด ศูนย์ดูแลการตั้งครรภ์ของเรา ให้บริการครอบคลุมเรื่องการตั้งครรภ์แบบครบวงจร รวมถึงการกำหนดวิธีการคลอดว่าวิธีไหนระหว่างการผ่าคลอดหรือคลอดแบบธรรมชาติจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทารกและมารดา นอกจากนี้เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการคลอดโดยเฉพาะ เช่น อ่างอาบน้ำสำหรับการคลอดในน้ำแบบธรรมชาติ

ที่โรงพยาบาลสมิติเวช เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุด รวมทั้งข้อมูลทางการแพทย์ การดูแลรักษา และบริการที่ทันสมัยที่สุดมาสู่ผู้ป่วยทุกท่าน ศูนย์สุขภาพสตรีแบบครบวงจรของเราให้ดูแลในเรื่องสุขภาพสตรีในทุก ๆ ด้าน รวมถึงภาวะเจริญพันธุ์และปัญหาต่าง ๆ ของสตรี เช่น ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในสตรี และภาวะผิดปกติในการขับถ่าย นับตั้งแต่วัยแรกรุ่น สู่วัยเจริญพันธุ์ และเข้าสู่วัยทอง เราคำนึงถึงการให้บริการทางด้านสุขภาพสตรีด้วยความเอาใจใส่มาโดยตลอด

ความต้องการเป็นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับภาวะตั้งครรภ์ การวางแผนการคลอด และการมีสุขภาพที่ดีโดยภาพรวมเป็นเรื่องสำคัญที่เราตระหนักด้วยความเอาใจใส่ ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และความเข้าใจ ทีมแพทย์ของเราที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ พร้อมมอบบริการที่ได้มาตรฐานการดูแลชั้นเลิศให้แก่สตรีเหล่านั้น เรามีความภาคภูมิใจในบริการต่าง ๆ ของเรา รวมทั้งข้อมูลในฐานะ “โรงพยาบาลที่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อทารก” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างประเทศนับพันคนต่างก็วางใจและเลือกใช้บริการด้านการดูแลสุขภาพกับโรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพ

การบริการ

 • การผ่าตัดแบบไม่เจ็บ
 • การส่องกล้อง
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง
 • เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก
 • นรีเวชวิทยา
 • มะเร็งนรีเวช
 • สูตินารีศาสตร์
 • การฝากครรภ์
 • การคลอดบุตร
 • การดูแลหลังคลอด
 • ชั้นเรียนสำหรับการฝากครรภ์
 • นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
 • การประเมินระบบทางเดินปัสสาวะ
 • อาการไอจามปัสสาวะเล็ด
 • ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
 • ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน

โปรแกรมคลอด

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ภาพบรรยากาศสถานที่จริง

บทความที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลจากสื่อภายนอก

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 ตึก C
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
66 (0) 3832-0300 Ext. 4200-1
infossh@samitivej.co.th

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูตินรีเวช ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับทราบข้อมูล มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในแผนรักษาของแพทย์และสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งเน้นความพึงพอใจและสิทธิภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ให้บริการดูแลสุขภาพสตรีในด้านต่างๆ ดังนี้

1.สูติกรรม ได้แก่ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน การฝากครรภ์ทั้งหญิงตั้งครรภ์ปกติและหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง การดูแลสุขภาพหลังคลอด การวางแผนครอบครัว

2.นรีเวช ได้แก่ การรักษาโดยการผ่าตัดทางนรีเวชด้วยกล้องการรักษาภาวะมีบุตรยาก วัยทอง โรคมะเร็งทางนรีเวช ภาวะปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจามและโรคทางนรีเวชอื่นๆ

3.ให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพสตรีทั้งด้านสูตินรีเวช

4.เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ทุกวันและบริการ 24 ชั่วโมงกรณีฉุกเฉิน

5.คลินิกนมแม่ รับปรึกษาปัญหานมแม่ เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 -16.00 น.

ชั้น 2 อาคาร A
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
66 (0) 2438-9000 ต่อ 80210
info.thonburi@samitivej.co.th


ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการนำสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งด้านข้อมูลทางการแพทย์ การดูแลรักษา การบริการ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการทุกด้านในเรื่องของสตรี ทั้งด้านสูตินรีเวช ภาวะเจริญพันธุ์ วัยทอง ตลอดจนการให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ ของคุณสุภาพสตรีแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

การบริการ

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal fetal medicine)
 • ตรวจสุขภาพปรึกษาก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร
 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน
 • การรักษาผู้มีบุตรยาก
 • การดูแลสตรีวัยทองและวัยหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาเรื่องคุมกำเนิดที่เหมาะสม เช่น การฉีดยาคุมกำเนิด ใส่ห่วง ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมัน
 • ดูแลฝากครรภ์ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรม เพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารกโดยการตรวจหาโรค Down syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Screening test หรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจเจาะโครโมโซมโดยตรง (Amniocentesis)
 • อัลตร้าซาวนด์ เพื่อดูความผิดปกติของทารกตลอดจนการติดตามการเจริญเติบโตของทารกทั้ง 2 มิติและ 4 มิติ
 • ให้บริการคลอดบุตรโดยสูติแพทย์และการดูแลทารกแรกเกิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Neonatologist)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกโดยวิธีส่องกล้อง Colposcopic
 • หัตถการรักษาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก ในระยะเริ่มแรกโดยการใช้ห่วงไฟฟ้า เพื่อตัดนำเซลล์ปากมดลูกออก LEEP
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง Laparoscopic
 • การรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น โดยการผ่าตัด และการใช้ยาเคมีบำบัด

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชั้น 2 อาคารA
ทุกวัน07.00-21.00 น.
66 (0)3303-8924
infosch@samitivej.co.th

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี มีความพร้อมให้การบริการ ทั้งด้านข้อมูลทางการแพทย์ การดูแลรักษา และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการทุกด้านในเรื่องของสตรี ทั้งด้านสูตินรีเวช ภาวะเจริญพันธุ์ วัยทอง  ตลอดจนการให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ ของคุณสุภาพสตรีแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

การบริการ

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal fetal medicine)
 • ตรวจสุขภาพให้ปรึกษาก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร
 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน
 • การดูแลสตรีวัยทองและวัยหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาเรื่องคุมกำเนิดที่เหมาะสม เช่น การฉีดยาคุมกำเนิด ใส่ห่วง ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมัน
 • ดูแลฝากครรภ์ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรม เพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารกโดยการตรวจหาโรค Down syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Screening test หรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจเจาะโครโมโซมโดยตรง (Amniocentesis)
 • อัลตร้าซาวด์ เพื่อดูความผิดปกติของทารกตลอดจนการติดตามการเจริญเติบโตของทารกทั้ง 2 มิติและ 4 มิติ
 • ให้บริการคลอดบุตรโดยสูติแพทย์และการดูแลทารกแรกเกิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Neonatologist)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • การรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น
 • การรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีวิทยา
 • โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง