Samitivej Active Performance Medical Center (SMAP)

ชั้น 2 ทุกวัน 07.00-20.00 น. 66 (0)2 022- 2222 ext 22227 info@samitivej.co.th

Samitivej Active Performance Medical Center

    Samitivej Active Performance Medical Center หรือ SMAP ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์สำหรับฟื้นฟูร่างกายหรือทำกายภาพบำบัด แต่เราให้บริการที่หลากหลายและแตกต่างเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬา ทั้งในกลุ่มนักกีฬาอาชีพ หรือสำหรับคนทั่วไปที่รักการเล่นกีฬา ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงหรือเป็นโรคหัวใจ เพราะไม่เพียงจะแต่ทำให้สามารถออกกำลังกายได้ดีขึ้นแต่ยังหมายถึงการออกกำลังกายที่ปลอดภัยอีกด้วย 

    SMAP มีความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและข้อต่อ อุปกรณ์ที่นำมาใช้มีการวิเคราะห์และประมวลผลการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีความแม่นยำและได้รับการยอมรับทางการแพทย์ ซึ่งจะแตกต่างจากฟิตเนสทั่วไป อีกทั้งมีระบบการบันทึกข้อมูลเฉพาะของผู้รับบริการเป็นรายบุคคล โดยมีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคอยดูแลแบบใกล้ชิดเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็ว และสามารถเล่นกีฬาที่ตัวเองรักได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทางศูนย์มีความพร้อมและมั่นใจว่าผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด 

บริการของ SMAP

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 
1.    Sport fitness testing and training สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย กลุ่มนักกีฬาและผู้ที่รักการออกกำลังกายที่มีอาการบาดเจ็บ และต้องการที่จะกลับไปเล่นกีฬาได้ตามเดิม รวมถึงกลุ่มนักกีฬาอาชีพ และผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดส่องกล้อง (Arthroscopic Surgery) เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือ การเล่นกีฬา เช่น การผ่าตัดรักษาเอ็นไขว้หน้าขาด  การผ่าตัดรักษาหมอนรองข้อเข่า การผ่าตัดรักษาอาการเยื่อหุ้มข้ออักเสบ  การผ่าตัดรักษาเอ็นข้อไหล่ฉีกขาด การผ่าตัดรักษาเอ็นด้านนอกข้อศอกอักเสบ เป็นต้น
การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

 • การให้คำปรึกษาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งจากการทำงาน
 • การรักษาอาการอักเสบของเส้นเอ็น การฉีกขาดของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็น การบิดตัวของข้อต่อ ข้อแพลง ข้อเคลื่อน เอ็นอักเสบ กระดูกหักหรือแตกร้าว บนพื้นฐานการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย ด้วยวิธีที่เอื้อให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูร่างกาย (recovery) ได้เร็วที่สุด
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการได้รับบาดเจ็บหรือหลังการผ่าตัด
 • การออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างตรงจุดตามปัญหาเฉพาะบุคคล
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้มีประสิทธิภาพดังเดิมหรือดีขึ้น
 • การทำกายภาพบำบัดหลังจากการรักษาโดยการผ่าตัด

2.    Active geriatric exercise center สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกายแต่กลัวการบาดเจ็บหรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแต่ต้องการออกกำลังกาย รวมถึงผู้สูงอายุที่วิ่งออกกำลังกายประจำและต้องการเข้าร่วมแข่งขันวิ่งระยะไกล เป็นต้น
3.    Cardiac rehabilitation สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูหัวใจในลักษณะต่อไปนี้ 
ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ : โรคหัวใจขาดเลือดที่มีภาวะเจ็บหน้าอกแบบคงที่ (Stable angina) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Ischemic heart disease) โรคหัวใจวายเรื้อรัง (Heart failure)

 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ : ผ่าตัดขยายหลอดเลือด (PTCA,PCI) ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart transplant) หรือผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker or Defibrillator)
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจอื่นๆ : โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด (Congenital heart disease) โรคลิ้นหัวใจ (Valvular heart disease)
 • ผู้ที่เป็นโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงหรือความผิดปกติของหัวใจร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง
 • กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่มีอาการป่วย (Preventive cardiac rehabilitation) : 
 • คนอ้วนที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30 กก./ตร.เมตร, ความยาวเส้นรอบเอว ≥90ซม. ในผู้ชาย และ ≥80ซม. ในผู้หญิง
 • ระดับไขมันสูง ค่า LDL คอเลสเตอรอลมากกว่า 70 หรือระดับไขมันในร่างกายค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ มากกว่า 200 มก./ดล.  และค่า HDL คอเลสเตอรอลต่ำกว่า 35 มก./ดล.

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

 • ลู่วิ่งจักรยานสำหรับออกกำลังกายและเครื่องสำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • เครื่องให้ความร้อนลึก shockwave, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่สูงเพื่อลดอาการปวด
 • เครื่องตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า
 • เครื่องอัลตราซาวด์ทั่วไปและอัลตราซาวด์ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • เครื่อง  VO2 Max วัดระดับความฟิตหรือความอึดของร่างกาย สามารถใช้ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มศักยภาพร่างกายของนักกีฬาให้ดีขึ้น  แปลผลการตรวจโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญสูง
 • การวิเคราะห์เทคนิคการวิ่ง Running sciences / Running analysis
  • Muscle testing and tapping intervention
  • ตรวจ Stress test /Cardiac test + EKG monitor โดยแพทย์/นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ SMAP
  • ประเมินความเสี่ยงในการหกล้ม Berg Balance test  

อุปกรณ์การออกกำลังกายพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหว


       

    ชุดออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Power Rehabilitation) พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยในการจดจำการจัดตำแหน่งของอุปกรณ์ในการฝึกแบบเฉพาะบุคคล โปรแกรมการตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ วัดองศาการเคลื่อนไหวร่วมกับระบบการแสดงผลย้อนกลับแบบกราฟเส้นโค้งขณะฝึก (Visual Biofeedback) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฝึก สามารถบันทึกและรายงานผลผ่านทาง RFID CARD ชุดอุปกรณ์ประกอบไปด้วย

 • อุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา (Compass 600 Leg press Premium Line)
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่และหลัง (Compass 600 Chess Press/Rowing Line)
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้างสะโพก (Compass 600 Abduction/Adduction Premium Line)
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (Shoulder Press/Vertical Row)

    ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต มีระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่ช่วยการปรับความหนักของการออกกำลังกายแบบอัตโนมัติโดยอ้างอิงอัตราการเต้นของหัวใจเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดเกิดขึ้นให้กับผู้ป่วย สามารถใช้กับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ปอด หรือกลุ่มหลอดเลือด เพื่อความแข็งแรงของหัวใจในผู้สูงอายุ ชุดอุปกรณ์ประกอบไปด้วย

 • จักรยานปั่นเท้าแบบมีพนักพิง (Comfort Cycle )
 • จักรยานปั่นด้วยมือ (Upper Body Cycle )
 • ลู่วิ่งทางการแพทย์ (Medical treadmill) 
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายแบบก้าวสลับ (Cross Walk )

    ชุดอุปกรณ์ระบบถ่วงน้ำหนักเพื่อตรวจประเมินและการรักษากระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อแกนกลาง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการรักษาฟื้นฟูกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและกระดูกสันหลัง รวมถึงคอและบ่า โดยมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการจดจำการจัดตำแหน่งในการฝึกแบบเฉพาะบุคคล ชุดอุปกรณ์ประกอบไปด้วย 

 • อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูคอ (Cervical Premium Line)
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง (Extension Premium Line)
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Flexion Premium Line)
   

ขอบเขตการดูแลรักษา

นอกจากบริการหลักใน 3 กลุ่มที่กล่าวมาแล้ว SMAP ยังให้บริการด้านเวชศาสตร์การกีฬาอื่น ๆ ได้แก่

 • การทดสอบ/ประเมินสมรรถภาพการออกกำลังกาย เช่น การทดสอบสมรรถนะทางร่างกายด้วย  เครื่องวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกายขณะออกกำลังกาย (VO2Max)
 • การทดสอบระบบการทรงตัว (Balance system) เพื่อประเมินความสม่ำเสมอในการควบคุมกล้ามเนื้อ
 • การทดสอบกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic  
 • การประเมินสมรรถภาพก่อนการออกกำลังกาย  
 • การตรวจสุขภาพนักฟุตบอลก่อนการแข่งขัน (FIFA Pre Competition Medical Assessment)
 • การทดสอบประสาทและกล้ามเนื้อ และการฝึกระบบการทรงตัว
 • การฝึกความคล่องตัวด้วยระบบประเมินการทรงตัว
 • การทำกายภาพบำบัดหลังการรักษาด้วยการผ่าตัด
 • การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายสำหรับคนไข้ผ่าตัดเข่า สะโพก ข้อเท้า ไหล่ และศอก 
 • การรักษาสำหรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไปที่เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา 
 • การรักษาโดยการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับแต่ละคน