ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น. 0-2378-9242 info@samitivej.co.th
สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา

 • ดูแล รักษา นักกีฬาอาชีพ มามากกว่า 450 คน* 
 • ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทีมนักกีฬาอาชีพ รวมถึงสโมสรกีฬาต่าง ๆ มากกว่า 10 ทีม
 • มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญในการดูแลผู้ที่มีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  มากกว่า 20 คน  
 • ผ่าตัดแบบส่องกล้องเพื่อรักษาผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บจากโรคข้อมากกว่า 1,600 ราย* 
 • อัตราการติดเชื้อหลังจากผ่าตัดส่องกล้องรักษาอาการบาดเจ็บจากโรคข้อและเส้นเอ็น น้อยกว่าค่ามาตรฐาน
 • ความผิดพลาดของการประเมินผู้ป่วยในการผ่าตัดส่องกล้องเท่ากับ 0%
 • มากกว่า 95% ของคนที่ผ่าตัดส่องกล้องเข่า / ไหล่ ศอก  สามารถกลับบ้านได้ ภายใน 24 / 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด 
 • มากกว่า 95% ของคนที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องเข่า / ไหล่ ศอก  สามารถกลับไปทำชีวิตประจำวันได้ ภายใน 6 สัปดาห์ / 3 เดือน     

      (*ข้อมูลปี 2015-2018)

        
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าคนยุคใหม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน รวมไปถึงเรื่องของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ยิ่งเทรนด์การออกกำลังกายนั้นมีหลากหลายชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล วิ่ง ฟิตเนส ปั่นจักรยาน ทุกชนิดกีฬาให้ผลตอบแทนคือร่างกายที่แข็งแรง แต่บางทีก็มาพร้อมกับความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาโดยไม่ได้ตั้งใจ  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงจุดนี้จึงได้จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา ที่จะช่วยให้การรักษาเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วยในการเล่นกีฬาให้ถูกต้อง และพร้อมให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู หากเกิดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อให้ทุกท่านกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุด ด้วยการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างถูกวิธี

OUR SERVICES

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา ประกอบไปด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ นักกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย กระดูก และข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด และสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่เป็นปกติได้เร็วที่สุด

 

อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรคข้อและการบาดเจ็บทางการกีฬา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการให้บริการ การตรวจวินิจฉัย การให้การรักษา รวมถึงการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร อาทิ

 • ห้องตรวจผู้ป่วยที่ทันสมัย ห้องรักษาที่มีอุปกรณ์เครื่องมืออย่างครบครัน
 • ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูงพร้อมด้วยที่ทันสมัย
 • เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสูงในการวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกและข้อ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องตรวจด้วยระบบแม่เหล็ก (MRI)
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร รวมถึงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดคอยให้คำแนะนำเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

 • การรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัด จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง
  • รับประทานยา, ยาส่งเสริมการซ่อมแซมเฉพาะส่วน เช่น ยาเสริมผิวข้อ
  • การทำกายภาพบำบัด
  • การฉีดยาเฉพาะจุดหรือการฉีดยาเข้าข้อ
 • การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
  • การผ่าตัดแบบส่องกล้อง
  • การผ่าตัดแบบเปิด