ศูนย์โรคภูมิแพ้

ศูนย์โรคภูมิแพ้ เคาท์เตอร์ 3 แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคาร 1 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เปิดบริการทุกวัน 08.00-16.00 น. 66 (0) 2022-2742-3 info@samitivej.co.th
สมิติเวช สุขุมวิท

มุ่งเน้นในประสิทธิภาพ การป้องกันและรักษา โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ปัจจุบันโรคภูมิแพ้พบมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย อุบัติการของโรคหืดสำหรับผู้ใหญ่ในคนไทยที่เคยสำรวจเมื่อ 20 กว่าปีก่อน พบประมาณร้อยละ 2.5 สำหรับในเด็กเมื่อ 10 ปีก่อน พบว่าเด็กในกรุงเทพมหานคร เป็นโรคหืดร้อยละ 4.2 ในปัจจุบันพบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13 สำหรับโรคแพ้อากาศ จากการสำรวจในผู้ใหญ่และเด็ก พบประมาณร้อยละ 20 และมีแนวโน้มจะพบสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่วนผื่นแพ้ทางผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก มีอุบัติการไม่เพิ่มขึ้นมากนัก พบประมาณร้อยละ 10-15

การที่พบโรคภูมิแพ้ของระบบการหายใจเพิ่มขึ้นในประเทศไทยก็เพราะวิถีของคนไทยเปลี่ยนไป ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อยู่กันอย่างแออัด บ้านเรือนจากเดิมที่มีลักษณะโปร่ง โล่ง มีการถ่ายเทอากาศดี เปลี่ยนไปเป็นแบบตะวันตกมากขึ้น มีเพดานเตี้ย ปิดหน้าต่างตลอดเวลา เปิดเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องนอนมีพรมซึ่งมีไรฝุ่นมาก มีต้นไม้ประดับ ซึ่งมีเชื้อรา นิยมเลี้ยงสุนัข แมวในบ้าน บางคนถึงกับเอาไปนอนด้วย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสารก่อภูมิแพ้ทั้งสิ้น คนก็ได้แต่สูดเอาสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายตลอดเวลา ยิ่งกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิแพ้ขึ้น

ปัจจุบันนี้ยังมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วย เช่น มลพิษในอากาศ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกซด์ ฝุ่นละอองตามถนน ควันจากท่อรถยนต์ และจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีควันบุหรี่ การติดเชื้อ เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยทำให้อุบัติการของโรคภูมิแพ้ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น

บริการของเรา

ตรวจภูมิแพ้ และตรวจรักษาเกี่ยวกับ

 • โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ซึ่งอาจมาด้วยอาการ
  • อาการหวัดเรื้อรัง
  • อาการเวียนศีรษะ
  • อาการปวดศีรษะเรื้อรัง
  • อาการหายใจไม่อิ่ม
  • อาการกระแอมบ่อยๆ หรือเสมหะลงคอ
  • อาการคันหัวตา ขอบตาล่างบวมคลํ้า
  • อาการกรน
  • อาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นในช่วงกลางวัน
 • หอบหืด
 • ผื่นลมพิษ (urticaria)
 • ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (atopic dermatitis)
 • แพ้อาหาร (food allergy)
 • แพ้ยา (drug allergy)
 • แพ้แมลงต่อย เช่น ผึ้ง ต่อ แตน (insect sting allergy)
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (immunodeficiency disease)
 • ไอเรื้อรัง (chronic cough)
 • ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin test for allergy)
 • ฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (Immunotherapy)
 • รักษาอาการแพ้ยา (drug desensitization)
 • ตรวจเลือดเกี่ยวกับภูมิแพ้ (Blood test for allergy)

Real clean means