สถาบันเต้านม

ศูนย์เต้านม (Breast Center) ชั้น 3 ทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น. 66 (0) 2378-9304-5 info.srinakarin@samitivej.co.th
สมิติเวช ศรีนครินทร์

เพราะผู้หญิงมีความละเอียดอ่อน การดูแลรักษาต้องอาศัยความใส่ใจเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจ ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีความพร้อมในเรื่องการดูแลเต้านม ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา และศัลยกรรมเต้านม

พร้อมกับการทำงานร่วมกับทีมรังสีแพทย์ ที่มีศักยภาพ ในการวิเคราะห์ตรวจหาสาเหตุของโรค และสืบค้นหาความเสี่ยงของโรคได้อย่างแม่นยำ

เนื่องด้วยในปัจจุบัน “มะเร็งเต้านม” เป็นโรคมะเร็งที่พบอันดับหนึ่งของสุภาพสตรี เพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งมีมากขึ้น ร่วมถึงพันธุกรรมที่ติดตัวมาของแต่ละคน ล้วนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมได้ทั้งสิ้น ดังนั้นการตรวจคัดกรองความเสี่ยง และการค้นพบปัญหาแต่เนิ่นๆ จะสามารถช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยด้วยการรักษาต่อเนื่อง ที่จะช่วยฟื้นฟูและบำบัดสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วย ให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ เต็มไปด้วยความมั่นใจ

นอกจากนี้ ทางศูนย์เต้านม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ยังได้ให้บริการในเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างเต้านม เพื่อให้ผู้หญิงมีบุคลิกภาพที่ดี และสร้างความมั่นใจในการออกสู่สังคมต่อไป

บริการของเรา

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast cancer screening)
 • การวินิจฉัยและรักษาโรคเต้านม (Diagnosis and treatment of breast diseases)
 • โรคเต้านมชนิดไม่ร้ายแรง (Benign breast diseases)
 • มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
 • การเสริมสร้างเต้านม (Breast reconstruction)
 • ศัลยกรรมตกแต่งเต้านม (Breast augmentation/ breast reduction)

อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวน์ (Mammogram & Ultrasound)
 • การตรวจเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Breast MRI)
 • การเจาะ (ถุงน้ำ) ออกจากเต้านม
 • การเจาะดูดเซลล์จากก้อนเต้านมส่งตรวจ Fine Needle Biopsy
 • การผ่าตัดเนื้องอกออกจากเต้านม
 • การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด
 • การผ่าตัดเก็บรักษาเต้านม
 • การผ่าตัดรักษาแบบเสริมสร้างเต้านม (Breast Reconstruction)
 • การผ่าตัดหาต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลที่รักแร้ เพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ (Sentinel Node Biopsy)