คลินิกฉุกเฉิน

อาคาร 1 ชั้น 2 ทุกวัน 07:00 - 20:00 น. 66 (0) 2022-2236-40 info@samitivej.co.th

เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.

แผนกฉุกเฉินมีกุมารแพทย์เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. เพื่อเตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเด็ก พร้อมรับส่งผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อที่จะทำการรักษาผู้ป่วยได้ทันเวลา เรามีรถพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินพร้อมออกตัวตลอด 24 ชม. ในรถพยาบาล (ambulance) มีอุปการณ์จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเด็กฉุกเฉินทุกประเภท สมิติเวชพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พวกเราทำงานเป็นทีมเพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดีที่สุด

ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง โดยกุมารแพทย์ และ กุมารศัลยแพทย์ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วย โรคทางศัลยกรรม การได้รับสารพิษรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

  • รถพยาบาลฉุกเฉิน โทรได้ 24  ชั่วโมง โทร. 02-0222222 ต่อ 1
  • ห้องสังเกตอาการ
  • ห้องให้การรักษาพยาบาล
  • ห้องผ่าตัด
  • ห้องยา