คุณพ่อคุณแม่จะรับมืออย่างไรกับโรค COVID-19

คุณพ่อคุณแม่จะรับมืออย่างไรกับโรค COVID-19

HIGHLIGHTS:

  • โรค COVID-19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 เป็นเชื้อหวัดชนิดหนึ่งและเป็นต้นเหตุเดียวกับโรค ซาร์ส เมอร์ส โดยเปลือกของไว้รัสตัวนี้เป็นสารที่เป็นไขมันห่อหุ้มอยู่ สามารถฆ่าให้ตายได้ด้วยแอลกอฮอล์
  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่เป็นโรคปอด เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง ควรฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สเตรปโตคอคคัสนิวโมเนีย โดยฉีดทั้งหมด 4 ครั้ง ตอนอายุ 2, 4, 6, และ 15 เดือน จะสามารถลดความรุนแรงจากการติดไวรัสที่มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปแทรกซ้อนได้

รู้จักโรค COVID-19

COVID-19 โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 จากรายงานระบุว่ามาจากสัตว์กลุ่มค้างคาว โคโรนาไวรัสมีมานานแล้วโดยเป็นเชื้อหวัดชนิดหนึ่ง เป็นต้นเหตุเดียวกับโรค ซาร์ส เมอร์ส ที่ระบาดเมื่อช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เปลือกของไว้รัสตัวนี้เป็นสารที่เป็นไขมันห่อหุ้มอยู่ สามารถฆ่าให้ตายได้ด้วยแอลกอฮอล์

พ่อแม่จะรับมือและป้องกันการระบาดครั้งนี้อย่างไร

ถึงแม้โรคนี้จะเป็นโรคที่น่ากลัวและรุนแรง เพราะอัตราการตายสูง แต่เราควรเปลี่ยนความกลัวเป็นความตระหนักและมีสติ ต้องใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์ นำความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มาใช้ในการป้องกันโรค ซึ่งจริงๆ แล้วโรคนี้ป้องกันได้ ด้วยการป้องกันทั่ว ๆ ไป ที่เรารู้กันดี ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน ใช้แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ ไม่อยู่ใกล้กัน เว้นระยะห่างกัน 1 – 2 เมตรเพื่อไม่ให้รับฝอยละอองหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน อย่าเอามือไปจับตา จมูก ปาก และที่สำคัญที่สุดต้องหมั่นล้างมือทั้งก่อนและหลังกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ธรรมดาก็สามารถกำจัดเชื้อได้อย่างดีเกือบ 100% เลยทีเดียว

การดูแลเด็กๆ ในช่วงที่โรค COVID-19 ระบาด

การป้องกันไวรัสในเด็กก็เหมือนการป้องกันของผู้ใหญ่ ทุกคนต้องพยายามอยู่บ้าน เพราะการที่จะไปติดโรคมาได้นั้นคือการไปสัมผัสมาจากภายนอก พบว่าเด็กที่ติดโรคนี้จากผู้ใหญ่ในบ้านซึ่งเกือบ 100% หากมีคนในบ้านป่วย มีไข้ต่ำๆ ไอ มีน้ำมูก ครั่นเนื้อครั่นตัว ให้รีบแยกออกมาจากเด็กในทันที หรือถ้าไม่ป่วยแต่จำเป็นต้องออกไปนอกบ้าน ก็ต้องมีการล้างมือทำความสะอาดทุกครั้งก่อนเข้าบ้าน รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ทำความสะอาดสิ่งของทุกอย่างที่นำติดตัวไปนอกบ้าน

ความรุนแรงของโรค COVID-19 กับเด็กๆ

จากข้อมูลของประเทศจีนพบว่า เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี หากมีอาการปอดอักเสบอาจพบเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนและทำให้มีอาการรุนแรงได้ แต่เด็กที่อายุเกิน 2 ปีขึ้นไปแล้ว ความเสี่ยงจะน้อยลง และหากอายุเกิน 5 ปีไปแล้วโอกาสติดเชื้อและมีอาการรุนแรงก็จะยิ่งน้อย แต่ข้อควรระวังอีกข้อ คือ เด็กถึงจะมีอาการน้อย แต่สามารถแพร่เชื้อได้ เพราะฉะนั้นหากเด็กมีอาการป่วย เป็นหวัดธรรมดา มีน้ำมูก ไอ แต่ไม่มีไข้ อาจยังไม่ได้มีความเสี่ยง ก็ไม่จำเป็นต้องการตรวจหาโรคทันนี้ แต่จำเป็นต้องแยกจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะแยกออกจากผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี ที่เป็นกลุ่มสี่ยงมากที่สุดไว้ก่อน

การฉีดวัคซีนปอดอักเสบป้องกันในเด็กเล็กช่วยป้องกันโรค COVID-19 หรือไม่

วัคซีนปอดอักเสบ เป็นวัคซีนป้องกันเชื้อสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนีย ที่ฉีดในเด็กเล็กอายุ 2, 4, 6, และ 15 เดือน ทั้งหมด 4 ครั้งเป็นวัคซีนที่ไม่ได้ป้องกันโรค COVID-19 แต่สามารถลดความรุนแรงจากการติดไวรัสที่มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปแทรกซ้อนได้ จึงแนะนำให้เด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี รีบฉีดวัคซีนชนิดนี้ ถึงแม้จะไม่ใช่วัคซีนภาคบังคับของเด็กไทยก็ตาม  และวัคซีนยังมีความจำเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุเช่นกัน ดังนั้นอย่าลืมให้คุณปู่คุณย่าหรือผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนนี้ เพื่อที่จะได้ลดความรุนแรงจากอาการปอดติดเชื้อด้วยเช่นกัน

ถ้าจำเป็นต้องพาลูกออกนอกบ้าน จะทำอย่างไร

เชื้อนี้ จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่าติดจากคนสู่คน แพทย์จึงแนะนำให้งดเว้นการพาเด็กออกไปนอกบ้าน โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่น โรคปอด และเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่ดีพอ แต่หากจำเป็นจริงๆ ให้เน้นวิธีที่เราการป้องกันโรคที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คือ หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก หากอากาศถ่ายเทได้ดี คนน้อย โอกาสติดเชื้อก็จะน้อยลง  

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?