ไข้หวัดใหญ่ โรคควรระวังของเด็กในช่วงฤดูฝน

ไข้หวัดใหญ่ โรคควรระวังของเด็กในช่วงฤดูฝน

HIGHLIGHTS:

 • การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ในเด็ก จะได้ผลตรวจที่แม่นยำหลังมีไข้ ประมาณ 24 ชั่วโมง
 • เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่ระบาดเกือบทุกปี วัคซีนจะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ที่เป็นองค์ประกอบ จึงต้องฉีดทุกปี

ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก เกิดจากอะไร

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza ในไทยพบได้ทุกฤดูกาล มักระบาดช่วงฤดูฝน พบได้ทุกช่วงอายุ เด็กมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กเล็ก

การติดต่อ โรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันอย่างไร

การไอจามรดกันโดยตรง และทางการสัมผัสน้ำมูก เสมหะ

อาการของไข้หวัดใหญ่ ในเด็ก

 • ไข้สูง น้ำมูกใส คัดจมูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร ไข้นานประมาณ 3-7 วัน
 • อาจมีอาเจียน ท้องเสีย ร่วมด้วย
 • ไอและมีน้ำมูก นาน 1-2 สัปดาห์
 • อาการอาจรุนแรงถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบได้

การวินิจฉัย

ตรวจหาเชื้อไวรัสโดยการป้ายบริเวณคอหรือจมูก ผลตรวจจะแม่นยำหลังจากมีไข้ ประมาณ 24 ชั่วโมง

ยาที่ใช้รักษา ไข้หวัดใหญ่ ในเด็ก

 • ยาต้านไวรัส Oseltamivir ได้ผลดี เมื่อให้ในช่วง 3 วันแรก หลังมีอาการ
 • ยาปฏิชีวนะไม่มีผลฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
 • ยาอื่นๆ เป็นยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดน้ำมูก และยาละลายเสมหะ ยาลดไข้

การดูแลเด็กที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

 • เช็ดตัว ให้ยาลดไข้ สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี ปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสม
 • ดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ
 • รับประทานอาหารอ่อนๆ
 • สวมผ้าปิดปาก ล้างมือบ่อยๆ แยกสิ่งของเครื่องใช้กับผู้อื่น
 • แนะนำให้หยุดเรียน เป็นระยะเวลา 5-7 วัน แล้วแต่อาการ


การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

 • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหลังจากออกนอกบ้านและก่อนรับประทานอาหาร อาจใช้เจลล้างมือแทนได้
 • ไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้คนป่วยและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
 • รับวัคซีนป้องกันโรค
  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 6 เดือน โดยฉีดปีละ 1 ครั้ง วัคซีนจะมีประสิทธิภาพประมาณ 40-60%
  • คนที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด และเด็กเล็กอายุที่น้อยกว่า 2 ปี หากเป็นไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงได้ จึงควรได้รับวัคซีนทุกคน
  • ในเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี กรณีเริ่มให้วัคซีนเป็นปีแรก จะฉีด 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เข็มห่างกัน 1 เดือน
  • เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่ระบาดเกือบทุกปี วัคซีนจะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ที่เป็นองค์ประกอบ จึงต้องฉีดทุกปี แนะนำให้ฉีดในช่วงก่อนที่มีการระบาด เช่น ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
  • ครอบครัวที่มีเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งเด็กเองยังรับวัคซีนไม่ได้ สมาชิกในครอบครัวควรรับวัคซีนทุกคน
 • แยกของเล่น ของใช้ให้เป็นส่วนตัว
 • รักษาสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรง

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?