สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน

สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน

HIGHLIGHTS:

 • คนที่เริ่มเป็นเบาหวานส่วนใหญ่มักไม่มีอาการใดๆ
 • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน อาจเป็นอาการของโรคเบาหวาน

สัญญาณเตือน โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มักจะมาแบบเงียบๆ ถ้าเราไม่ได้สังเกตตัวเอง หรือไม่ได้ตรวจสุขภาพเลย ก็จะไม่รู้ตัวว่ากำลังเผชิญกับเบาหวานอยู่ ลองหันมาสังเกตตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

อาการที่แสดงว่ามีน้ำตาลในเลือดสูง ได้แก่

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มักจะมาแบบเงียบๆ ถ้าเราไม่ได้สังเกตตัวเอง หรือไม่ได้ตรวจสุขภาพเลย ก็จะไม่รู้ตัวว่ากำลังเผชิญกับเบาหวานอยู่ ลองหันมาสังเกตตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

 1. ปัสสาวะมาก และบ่อยครั้ง โดยเฉพาะตอนกลางคืน
 2. คอแห้ง กระหายน้ำ
 3. น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
 4. อ่อนเพลีย
 5. มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนังบ่อยๆ และหายช้า
 6. สายตาพร่ามัว
 7. มีอาการคันที่อวัยวะเพศ หรือมีตกขาว
 8. ชาปลายมือ ปลายเท้า
 9. หมดความรู้สึกทางเพศ

คนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีอาการของน้ำตาลในเลือดสูงเลย การที่จะทราบว่าโรคเบาหวานจะเกิดกับเราหรือไม่ก็โดยการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะวินิจฉัยได้ต่อเมื่อได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เกณฑ์การวินิจฉัยเบาหวานในปัจจุบันมีหลายวิธี เช่นการวัดระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อย่างน้อย 2 ครั้ง หรือใช้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ช่วงเวลาใดก็ตามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ร่วมกับมีอาการของน้ำตาลในเลือดสูง หรือการตรวจระดับ Hemoglobin A1C (HbA1C) มีค่าสูงผิดปกติ อย่างไรก็ดีการมาพบแพทย์จะทำให้เราทราบ และวินิจฉัยได้ชัดเจนจากทั้งการตรวจเลือด และการซักประวัติ

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?