ทางเลือกในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

ทางเลือกในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คือ ภาวะที่หมอนรองกระดูกสันหลังมีการยื่นหรือแตกออกบางส่วน แล้วไปกดทับเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลัง ทำให้เกิด กระดูกทับเส้น และอาการต่างๆ ได้ เช่น ปวดหลังร่วมกับปวดร้าวลงขา ชาขา หรืออ่อนแรงกล้ามเนื้อขา เป็นต้น

สาเหตุและอาการของโรค หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อาจเกิดจากการฉีกขาด หรือแตกของหมอนรองกระดูกสันหลัง แล้วยื่นหรือ เคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทบริเวณนั้น ซึ่งอาจเกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ๆคือ

 1. อายุของหมอนรองกระดูกที่มากขึ้น
 2. การบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณหมอนรองกระดูก เช่น การยกของที่หนักเกินไป การบิดเอี้ยวตัวที่รุนแรง การทำพฤติกรรมซ้ำๆ เช่น การก้มบ่อยๆ หรือ การบาดเจ็บโดยตรงจากกีฬา

 

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อาการ เป็นอย่างไร

 • อาการอาจมีแค่ปวดหลังอย่างเดียว หรือมีอาการปวดหลังร้าวไปบริเวณสะโพก ร่วมกับร้าวลงขาจนถึงบริเวณข้อเท้าและเท้าได้
 • อาจมีการรับความรู้สึกที่ผิดปกติไปบริเวณขาและสะโพก เช่น รู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มบริเวณนั้นหรือชาไปเลยก็ได้
 • อาจพบการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา หรือบางกรณีพบมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบริเวณขาหรือสะโพกได้

 

ปัจจัยเสี่ยงของ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ปัจจัยเสี่ยงของ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้

 • อายุที่เพิ่มมากขึ้น
 • เพศชาย
 • การปวดหลังในอดีต, เคยมีหมอนรองกระดูกสันหลังแตกยื่น กระดูกทับเส้น หรือเคยได้รับการ ผ่าตัดกระดูกสันหลัง มาก่อน

2. ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้

 • ลักษณะงาน เช่น งานที่ต้องใช้ร่างกายมากและรุนแรง, งานที่ต้องยกของหนัก ออกแรงดึงหรือผลักมากๆ งานที่ต้องก้ม, เอียงตัวหรือเอี้ยวตัวบ่อยๆ
 • ขาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือออกกำลังกายหักโหมเกินไป
 • การสูบบุหรี่
 • มวลน้ำหนักร่างกายเกินมาตรฐาน

สัญญาณเตือนกระดูกทับเส้นที่ควรรีบพบแพทย์

ได้รับอุบัติเหตุและมีอาการชาหรืออ่อนแรงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้าง ชาหรือไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้เช่น การควบคุมปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ปวดขาร่วมกับมีอ่อนแรงหรือมีการรับความรู้สึกที่ผิดปกติไปบริเวณขานั้น เป็นต้น ใครที่รู้ตัวว่ามีอาการตามที่กล่าวมาอย่ามัวรีรอที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพและหาสาเหตุอย่างตรงจุดก่อนที่จะสายเกินแก้

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?