ทางออกของคุณผู้ชาย เมื่อนกเขาไม่ขัน

ทางออกของคุณผู้ชาย เมื่อนกเขาไม่ขัน

HIGHLIGHTS:

 • ทุกๆ 1 ใน 5 คนเพศชาย จะพบว่ามีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว  และพบมากถึงครึ่งหนึ่งของผู้ชายอายุ 40-70 ปี  
 •  สาเหตุที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น  ความเครียด  ผู้ที่มีโรคประจำตัว สูบบุหรี่และดื่มเหล้าปริมาณมาก รวมถึงผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ
 • ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ เนื่องจากยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและขยายหลอดเลือดอาจมีผลข้างเคียงถึงชีวิต

ปัญหานกเขาไม่ขัน (Erectile Dysfunction) หรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย และพบมากถึง 1 ใน 5 ของเพศชาย  ทั้งนี้ยังมีมากถึงครึ่งหนึ่งในผู้ชายอายุระหว่าง 40-70 ปี รวมถึงพบว่าภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นอีกด้วย

สาเหตุ  ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย  เกิดจากอวัยวะเพศชายที่ไม่สามารถแข็งตัวได้ตามปกติ  สาเหตุส่วนใหญ่มาจากทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงปัจจัยเสริมอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยจากโรคบางชนิด และนิสัยบางอย่าง โดยสาเหตุหลักแบ่งได้เป็น

สาเหตุด้านร่างกาย เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพต่างๆ ของร่างกายและความต้องการทางเพศลดลง รวมถึงผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น ทั้งนี้ยังอาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด และผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าปริมาณมาก รวมถึงผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ

สาเหตุด้านจิตใจ ความเครียด วิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุทางใจที่ส่งผลกระทบต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย  บางกรณีอาจเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ กระตุ้นให้อารมณ์ทางเพศเป็นไปในแง่ลบ ส่งผลให้อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว

สัญญาณนกเขาไม่ขัน

ภาวะนกเขาไม่ขัน นอกจากอวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัว ยังรวมถึงภาวะอวัยวะเพศแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์  และมีปัญหาการหลั่งน้ำอสุจิเร็วหรือช้าเกินไป หากพบว่าเป็นนานกว่า 2-3 สัปดาห์ จนเกิดความกังวลหรือไม่แน่ใจ ควรพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษา โดยแพทย์จะทำการซักประวัติเบื้องต้น  จากนั้นจึงตรวจร่างกายเพิ่มเติม  ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ อัลตราซาวด์ และตรวจการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ระดับความแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย

ารแบ่งระดับความแข็งของนกเขา หรือ EHS (The Erection Hardness Score) ออกเป็น 4 เกรด ดังนี้

เกรด 1 ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศอย่างรุนแรง  อวัยวะเพศตื่นตัว ขยายตัวขึ้น แต่ไม่แข็ง  

เกรด 2 ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศปานกลาง   อวัยวะเพศแข็งตัว แต่ไม่สามารถแข็งจนมีเพศสัมพันธ์ได้   

เกรด 3 ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศระยะเริ่มต้น อวัยวะเพศแข็งตัวไม่เต็มที่ แต่เพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์    

เกรด 4 ไม่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพ (EHS 4)  อวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่  สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างสมบูรณ์

ป้องกันภาวะนกเขาไม่ขัน

 • ไม่ปล่อยให้น้ำหนักตัวเกิน เนื่องจากความอ้วนเป็นสาเหตุของโรคมากมาย โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เลี่ยงอาหารไขมันสูง และออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
 •  รักษาและควบคุมโรคประจำตัว โดยปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ รับประทานยาสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติรีบพบแพทย์โดยด่วน และที่สำคัญคือผู้ที่มีโรคประจำตัว  ไม่ควรซื้อยารับประทานเองเด็ดขาด  
 • เลิกสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 • ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด หรือวิตกกังวลมากเกินไป  
 • แก้ปัญหากระทบกระทั่งภายในครอบครัว ทำความเข้าใจกับคู่ของตน โดยการพูดคุยและช่วยกันแก้ปัญหา

การรักษาภาวะนกเขาไม่ขัน

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย สามารถรักษาได้ด้วยแก้ปัญหาทางจิตใจ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การรับประทานยา การผ่าตัด  และใช้เครื่องมือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุ ความรุนแรง และโรคประจำตัว โดยแพทย์พิจะจารณาการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุด ดังนี้

 • รับประทานยา เพื่อขยายหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศชาย ซึ่งแพทย์เป็นผู้แนะนำ ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ เนื่องจากยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและขยายหลอดเลือดอาจมีผลข้างเคียงถึงชีวิต
 • หากภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเกิดจากระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำเกินไป  แพทย์อาจทำการรักษาด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์  เพื่อปรับระดับฮอร์โมนให้ปกติ
 • อุปกรณ์สูญญากาศ ลักษณะเป็นกระบอกสูญญากาศ  อุปกรณ์ที่แพทย์จะแนะนำในผู้ป่วยที่รักษาด้วยการใช้ยาไม่ได้ผล  โดยนำกระบอกกลวงสวมที่อวัยวะเพศ ซึ่งมีทั้งแบบใช้ไฟฟ้าและใช้มือ เพื่อปั๊มให้อากาศออก ส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัว  ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวจนสามาถมีเพศสัมพันธ์ได้
 • ผ่าตัดใส่แกนอวัยวะเพศเทียม ส่วนใหญ่แพทย์มักใช้เมื่อรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ไม่ได้ผล เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียง รวมถึงต้องทำการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางเท่านั้น
 • บำบัดด้วยวิธี  Sensate Focus   ซึ่งต้องเข้าบำบัดพร้อมกับคู่ของตน

การค้นหาสาเหตุของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และแก้ปัญหาเบื้องต้น  อาจช่วยให้นกเขากลับมาชูคอขันอย่างสง่างามได้อีกครั้ง  แต่หากไม่สามารถทำให้นกเขาขันได้อาจต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธีและปลอดภัยที่สุด ความต้องการทางเพศไม่ใช่เรื่องน่าอับอาจหรือต้องปิดบัง การซื้อยารับประทานเองหรือเชื่อข่าวลือสั่งยาออนไลน์ที่ขายสรรพคุณโดยไม่รู้ส่วนผสมหรือผลข้างเคียงของยา อาจส่งผลให้นกเขาไม่สามารถกลับมาขันได้อีกเลย

คำถาม

*โปรดระบุ

ชื่อ*
ชื่อ*
นามสกุล*
นามสกุล*
Question*
Question*
อีเมล*
อีเมล*
คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?