ความสำคัญของฟันน้ำนม

ความสำคัญของฟันน้ำนม

HIGHLIGHTS:

  • ฟันของเด็กจะเริ่มงอก เมื่อพวกเขาอายุราว ๆ หกเดือน ในทางการแพทย์ฟันน้ำนมจะเรียกว่า Deciduous teeth เพราะสุดท้ายแล้ว ฟันเหล่านี้จะหลุดออกเหมือนกับต้นไม้ผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง คนส่วนใหญ่จะเรียกฟันแบบนี้ว่าฟันน้ำนม แต่บางครั้งก็อาจจะเรียกว่าฟันชุดแรกหรือฟันของทารก

ความสำคัญของฟันน้ำนม

ฟันบน ฟันน้ำนม ฟันแท้
ฟันตัดด้านหน้า 8-12 เดือน 7-8 ปี
ฟันตัดด้านข้าง 9-13 เดือน 8-9 ปี
ฟันเขี้ยว 16-22 เดือน 11-12 ปี
ฟันกรามน้อย ซี่ที่1 10-11 ปี
ฟันกรามน้อย ซี่ที่2 10-12 ปี
ฟันกราม ซี่ที่1 13-19 เดือน 6-7 ปี
ฟันกราม ซี่ที่2 25-33 เดือน 12-13 ปี
ฟันกราม ซี่ที่3 17-21 ปี

 

ฟันบน ฟันน้ำนม ฟันแท้
ฟันกราม ซี่ที่3 17-21 ปี
ฟันกราม ซี่ที่2 23-31 เดือน 11-13 ปี
ฟันกราม ซี่ที่1 14-18 เดือน 6-7 ปี
ฟันกรามน้อย ซี่ที่2 11-12 ปี
ฟันกรามน้อย ซี่ที่1 10-12 ปี
ฟันเขี้ยว 17-23 เดือน 9-10 ปี
ฟันตัดด้านข้าง 10-16 เดือน 7-8 ปี
ฟันตัดด้านหน้า 6-10 เดือน 6-7 ปี

ฟันน้ำนม

หลายๆคนคิดว่าไม่สำคัญจึงปล่อยปละละเลยไม่ดูแล เมื่อผุจนปวดก็จะให้หมอถอนอย่างเดียว คิดว่าเดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทน หน้าที่สำคัญของฟันน้ำนม อย่างแรกคือการทำให้เด็กพูดออกเสียงได้ชัดเจน คงนึกออกถึงคนที่ฟันหลอ ออกเสียง “ฉอเฉือ” แทน “ส.เสือ” การที่เด็กพูดไม่ชัดดูเหมือนจะน่ารักดี แต่หากโดนเพื่อนล้อก็ทำให้หมดความมั่นใจในตัวเองได้  ประการสำคัญต่อมา คือ  ฟันน้ำนมเป็นอวัยวะสำคัญในการทานอาหารของเด็กๆ ฟันที่แข็งแรงช่วยให้เด็กทานอาหารได้ดี เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย

ฟันน้ำนมซี่แรก

จะเริ่มโยกหลุดในช่วงอายุ  6-7 ปี  เป็นฟันซี่หน้าล่าง  ฟันซี่นี้โดยเฉลี่ยขึ้นมาตั้งแต่ลูกอายุ 6 เดือน  (อายุ 3-4 เดือนในเด็กที่ฟันขึ้นเร็วหรือ 14-16 เดือนในเด็กที่ฟันขึ้นช้า) จึงเป็นเวลากว่า 6 ปี  ที่ฟันหน้าน้ำนมนี้อยู่ในช่องปาก  ฟันน้ำนมจะทยอยหลุดไปเรื่อยๆจนอายุ 12 ปี จึงจะหลุดหมดนั่นแสดงว่า ฟันน้ำนมทั้ง 20 ซี่ใช้เวลาผลัดเปลี่ยนกลายเป็นฟันแท้ทั้งหมดในช่วงอายุ 6-12 ปี โดยฟันน้ำนมซี่สุดท้ายที่จะหลุด คือฟันกรามซี่ในสุดของเด็กซึ่งขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 2 ขวบครึ่งและจะหลุดเมื่ออายุ 12 ปี เป็นเวลาเกือบ 10 ปีที่ฟันกรามน้ำนมต้องอยู่ในช่องปาก

นอกจากนั้น ฟันน้ำนมยังเป็นทำหน้าที่จองพื้นที่ไว้ให้ฟันแท้ที่จะขึ้นมาแทน หากฟันน้ำนมถูกถอนไปนานก่อนถึงเวลาที่ฟันแท้จะขึ้น ฟันข้างเคียงจะล้มเอียง หรือขยับมาอยู่ในช่องว่างที่ฟันถูกถอนไป ทำให้ฟันแท้เจ้าของพื้นที่จริงไม่มีพื้นที่พอให้ขึ้นในช่องปากได้ ก็กลายเป็นฟันคุด หรือฟันซ้อนเก ต้องรับการรักษากันต่อไป

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?