มารู้จักค่าความดันโลหิต ยิ่งสูง ยิ่งเสี่ยง

มารู้จักค่าความดันโลหิต ยิ่งสูง ยิ่งเสี่ยง

สังเกตุว่าเมื่อเวลาเราวัดความดันเรียบร้อยแล้วค่าตัวเลขจะออกมาเป็น ค่าตัวบน/ค่าตัวล่าง

  • ตัวเลขค่าบน คือ การวัดค่าหัวใจในขณะที่หัวใจบีบตัว (Systolic Blood Pressure) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอท ค่าปกติคือ 90-140 mmHg
  • ตัวเลขค่าล่าง คือ การวัดค่าหัวใจในขณะที่หัวใจคลายตัว (Diastolic Blood Pressure) สำหรับค่าปกติคือ 60-90 mmHg

ค่าตัวเลขเท่าไหร่จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ
ต้องดูทั้งค่าบนและค่าล่างประกอบกัน สำหรับความดันสูงแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับน้อย ปานกลาง และระดับสูง หากใครที่เป็นโรคความดันสูงจะนำพาไปสู่โรคต่างๆ ได้มากมาย เช่น เส้นเลือดสมองตีบ หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจหนา ภาวะหัวใจวาย ไตวาย

ระดับ ค่าตัวบน ค่าตัวล่าง
ระดับน้อย (Mild) 140-159 90-99
ระดับปานกลาง (Moderate) 160-179 100-109
ระดับสูง (Severe) ≥180 ≥110

โรคความดันโลหิตสูง ระยะแรกมักไม่มีอาการ แต่ในบางรายอาจมีอาการแสดงของความดันโลหิตสูงได้เช่น ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียน ตาพร่ามัว หอบเหนื่อย เจ็บแน่นหน้าอก บวม อ่อนแรง และอาจโคม่าจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับความดันต่ำ คือ มีตัวเลขค่าบน <90 และตัวเลขค่าล่าง <60 สำหรับผู้ที่เป็นความดันต่ำมักจะไม่ค่อยมีแรง เวียนหัว น่ามืด เป็นลม หมดสติ หากมีอาการดังกล่าว ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?