รวมข้อมูล วัคซีนโควิด-19 ที่ควรรู้

รวมข้อมูล วัคซีนโควิด-19 ที่ควรรู้

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2020  และในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มากมายหลายชนิด หลายๆ คนอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากหลายทาง และอาจมีความสับสน ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีน  อาการแทรกซ้อน รวมไปถึงการตัดสินใจที่จะรับวัคซีน ดังนั้นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ก่อนและหลังการรับวัคซีน รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ของวัคซีนที่น่าสนใจ จึงมีความจำเป็นมากสำหรับทุกคน

1. คำแนะนำก่อนและหลังการรับวัคซีนโควิด-19

คำแนะนำ ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 1. 2 วัน ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 2. วันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ควรฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีด 2 วัน งดใช้แขนข้างนั้น อย่าเกร็งหรือยกของหนัก
 4. หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ แต่ควรฉีดหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
 5. ถ้ารับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ สามารถรับประทานได้ตามปกติ และเมื่อฉีดยาแล้วให้กดตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
 6. กรณีที่ไม่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลที่จะไปรับบริการฉีดวัคซีนมาก่อน และมีโรคประจำตัว ควรนำประวัติการรักษามาด้วย
 7. สิ่งที่ต้องแจ้งแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน
  • มีประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ 
  • มีไข้เกิน 38 องศาเซลเซียสในวันที่นัดฉีดวัคซีน
  • มีรอยช้ำ หรือจ้ำเลือด หรือเลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่ เช่น วาร์ฟาริน
  • ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ เช่น สเตียรอยด์ขนาดสูง ยารักษาโรคมะเร็ง หรือยากดภูมิคุ้มกัน
  • ตั้งครรภ์ หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

คำแนะนำ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

 1. หลังฉีด ให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีดอย่างน้อย 30 นาที   
 2. ถ้ามีไข้ หรือปวดบริเวณที่ฉีดมาก สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด ทุก 6 ชั่วโมง ห้ามรับประทานยาในกลุ่ม Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
 3. งดออกกำลังกายหนักหรือยกน้ำหนัก หลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 วัน และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 4. หากมีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง ให้มาพบแพทย์โดยทันที และให้เก็บบันทึกการฉีดวัคซีนไว้เป็นหลักฐานด้วย

ตรวจสอบข้อมูลนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 และใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม

5. เด็ก ๆ กับวัคซีนโควิด-19
6. การขอรับเอกสารรับรองฯ (วัคซีนพาสปอร์ต) การฉีดวัคซีนโควิด-19

วัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานสูงสุดในร่างกาย หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นเวลาเฉลี่ย 2 สัปดาห์   และในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนชนิดไหนที่ป้องกันโรคได้ 100%  แต่จะช่วยลดความรุนแรงของโรค  ลดอัตราการเสียชีวิตได้  ดังนั้น ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องระวังการติดเชื้อ ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างเหมือนเดิม เพื่อความปลอดภัย

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?