• ค้นหาโดยชื่อแพทย์หรือความเชี่ยวชาญ

  • ค้นหาจากสถานที่ตั้ง

  • ข้อมูลการติดต่อของท่านคือ

  • ติดต่อโรงพยาบาลสมิติเวช

  • สมัครรับข่าวสารสุขภาพของเรา

  • คำถามถึงแพทย์

ข้อมูลสุขภาพจากแพทย์ของเรา

อ่านบทความสุขภาพทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

World’s Best Hospital for Medical Tourists

จำนวนแพทย์วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา

จำนวนไมล์สะสมที่เราเคยรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

จำนวนประเทศของผู้ป่วยที่เดินทางมาสมิติเวช

รับข่าวสารจากทางโรงพยาบาล