แชร์ข้อความนี้

เลสิกเปลี่ยนโลกให้สดใส

เลสิกเปลี่ยนโลกให้สดใส

LASIK_700

มีค่าสายตาสั้นประมาณ 600 ใส่คอนแทคเลนส์สลับกับแว่นตา ทำให้การดำเนินชีวิตไม่สะดวก โดยเฉพาะเวลาออกกำลังกาย พอรู้ข่าวว่าที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีทำเลสิก ด้วยเครื่องเลเซอร์เฟมโตซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัย ไม่ใช้ใบมีด จึงเข้ามาปรึกษาคุณหมอ คุณหมอแนะนำขั้นตอนและวิธีการรักษาอย่างใส่ใจ จนเกิดความมั่นใจ จึงตัดสินใจทำ

วันที่ทำใช้เวลาในการทำในห้องผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่เครียด ไม่กลัว คุณหมอและทีมงานดูแลดีมาก หลังจากทำเสร็จกลับบ้านได้เลย พักสายตาประมาณ 3 ชั่วโมง การมองเห็นดีขึ้นมาก ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามาใส่คอนแทคเลนส์ ตอนกลางคืนไม่ต้องเสียเวลาล้างคอนแทคเลนส์ การมองเห็นชัดเจน โลกสดใสขึ้นเลยครับ

Patient Talk : คุณดนุช สหกิจพิจารณ์ ผู้เข้ารับการแก้ไขสายตาด้วยการผ่าตัดเลสิกแบบไร้ใบมีด (Femto LASIK)

ภายใต้การรักษาของ:

พญ. ไรนา จินดาศักดิ์ สรุป:

สาขาจักษุวิทยา

จักษุวิทยา - กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา