การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

รักษาโรคธาลัสซีเมีย โดยใช้ Stem Cell ของพ่อ-แม่

วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่สามารถใช้ไขกระดูกของพ่อ-แม่ในการรักษาน้องได้ และขอขอบคุณทีมแพทย์โดยเฉพาะอาจารย์หมอสุรเดช หงส์อิง, คุณหมอพรชนก เอี่ยมศิริรักษ์ พี่ๆ พยาบาลที่ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก

Location: โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ข้อมูลเพิ่มเติม

ปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้ไขกระดูกจากพ่อ

ขอขอบคุณทีมงานแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลเป็นอย่างสูงที่คอยดูแล คอยให้กำลังใจคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ตลอดเวลา

Location: โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ข้อมูลเพิ่มเติม