การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

ความประทับใจ จาก...ผู้รับบริการ รักษาภาวะหนองอักเสบในชั้นกล้ามเนื้อ (Pyomyositis)

นวัตกรรมการรักษา : Vaccum Negative Pressure Therapy ในการดูแลรักษาแผล ร่วมกับมีแนวทางการให้ยาร่วมกันระหว่างแพทย์ในสหสาขาวิชาชีพ

Location: สมิติเวช ศรีราชา ข้อมูลเพิ่มเติม