แชร์ข้อความนี้

ถ้าวันนั้นไม่ได้ส่องกล้อง … ผมอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

Customer-Voice-Colonoscopy

เริ่มจากมีอาการปวดท้อง หลังๆเริ่มมีถ่ายเป็นเลือดด้วย เป็นอยู่ประมาณ 1 เดือน จึงมาพบคุณหมอ ได้รับคำแนะนำให้ส่องกล้องดูทางเดินอาหาร ซึ่งพบว่ามีพบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ถึง 11 ติ่ง และได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ มีติ่งเนื้อ 2 ชิ้นที่ไม่ปกติและมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้ พอทราบผลก็ตกใจมาก แต่คุณหมอว่าแนะนำว่า ติ่งเนื้อนั้นยังไม่ใช่มะเร็ง ซึ่งเราตัดออกไปได้ก่อน ต้องดูแลตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ ส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่เพื่อติดตามติ่งเนื้อเป็นระยะ

“อยากฝากไว้ว่า เราควรตรวจสุขภาพทุกปี และหากมีอาการผิดปกติก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับ ควรมาพบแพทย์แต่เนิ่นๆ จะได้รักษาได้ทันท่วงที”

คุณเกรียงไกร ตรังไพศาล อายุ 39 ปี
ผู้เข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

คำสัมภาษณ์จากคุณเกรียงไกร

ภายใต้การรักษาของ:

พญ. ผุสดี โรจน์พลากร สรุป:

สาขาอายุรศาสตร์

สาขาอายุรศาสตร์