แชร์ข้อความนี้

วินาที เฉียดตาย

Testimonial_SVT

วันนั้นรู้สึกเหนื่อย แน่นหน้าอกมาก   หัวใจเต้นเร็วและแรง เลยรีบมาโรงพยาบาล

เมื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจ พบว่าชีพจรเต้นถึง 215 ครั้ง และเร็วขึ้นเรื่อยๆ คุณหมอรีบให้ยา เพื่อให้หัวใจเต้นช้าลง ไม่เช่นนั้นหัวใจจะวายได้  และส่งไปสวนหัวใจ เพื่อจี้ไฟฟ้าที่หัวใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คุณหมอแนะนำว่า การรักษาชนิดนี้สามารถรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะเกือบทุกชนิดให้หายขาดได้ โดยไม่ต้องทานยาตลอดชีวิต และมีภาวะแทรกซ้อนต่ำ   ทุกวันนี้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

“อยากบอกว่า .. ถ้ารู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดปกติ หรือแน่นหน้าอก เป็นๆหายๆ อย่าวางใจ เพราะคุณอาจจะไม่โชคดีแบบผม”
คุณวีระชน   ทัศกุล อายุ 41 ปี
ผู้เข้ารับการรักษาหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ
(Supraventricular tachycardia)

แพทย์ผู้ทำการรักษา
นพ.ประพนธ์ ดิษฐ์รุ่งโรจน์
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

นายแพทย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ และการจี้ไฟฟ้า